پایان‌ نامه‌ها

 • استاد راهنما

 • بررسی اصلاح انحراف چشم در بیماران large angle esotropia بعد از تکنیک جراحی elongation غضلات رکتوس horizontal در بیمارستان فارابی در سال ۹۲-۱۳۹۰
  مقطع دکترای تخصصی، ویدا توکلی، تابستان ۹۳، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی
 • بررسی سرعت ساکادیک در بیماران دچار شکستگی کف اوربیت (Blow-Out Fracture) مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال ۱۳۹۲
  مقطع دکترای تخصصی، ناصر نور محمدی فر، سال۹۲-۹۳، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی
 • بررسی مشخصات و تظاهرات بالینی در بیماران سندروم دوئن تیپ ۱ و پاسخ به درمان با بوتولینوم توکسین در بیماران جدید مراجعه کننده به درمانگاه استرابیسم بیمارستان فارابی در سالهای ۸۸-۱۳۸۷
  مقطع دکترای تخصصی، فرزاد فرزبد، سال ۱۳۸۹، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی
 •  Exposure Rate of Mersilene Versus Vicryl Wrapped and Sutured Orbital Implants
  مقطع دکترای تخصصی، احسان اله شفیق اردستانی، سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی
 • مطالعه اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده به درمانگاه استرابیسم ۲ بیمارستان فارابی که در فاصله مهر ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۷۹ مورد جراحی اصلاحی استرابیسم قرار گرفته‌اند و بررسی انواع جراحی‌های انجام شده و نتایج آن‌ها
  مقطع دکترای عمومی، مارینا وارطان و سحر مطلبی، بهار ۱۳۸۰، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی
 •  بررسی شیوع هتروفوریا در میان ۲۵۰ نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مقطع دکترای عمومی، زویا طاوسیان، سال ۱۳۷۹، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی
 • بررسی استریوپسیس نزدیک در ۴۱۰ نفراز کارورزان و دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران در دی ماه ۱۳۷۷
  مقطع دکترای عمومی، مصطفی نظری و حبیب صمدی ثمرین، سال ۷۷-۱۳۷۶، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی
 • سر دردهای چشمی و تشخیص های افتراقی آن
  مقطع کارشناسی اپتومتری، مهدی خان‌زاده، سال ۷۱-۱۳۷۰، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
 • ارزیابی علل تاری دید
  کارشناسی اپتومتری، محمد معیت ایواتلو، سال ۷۱-۱۳۷۰، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
 • محلول‌های نگهداری کنتاکت لنز
  مقطع کارشناسی اپتومتری، علی عامری، سال ۱۳۷۰، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
 • استاد مشاور

 • بررسی سیر تغییرات ضخامت ماکولا وRetinal Nerve Fiber Layer و میدان بینایی، در پیگیری بیماران Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال۹۳-۱۳۹۲
  مقطع دکترای تخصصی، پریسا عبدی، سال ۹۴، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی
 • بررسی اختلالات حرکتی و درگیری عضلات خارج چشمی در بیماران مبتلا به TRIO در بیمارستان فارابی در فاصله فروردین ۸۸-۱۳۸۶
  مقطع دکترای تخصصی، نسیم مینایی، سال ۸۸-۸۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی
 • تعیین اثر بخشی درمان بیماران مبتلا به A و V پترن استرابیسموس با استفاده از تکنیک Slanting Muscle Insertion Surgery در بیماران مبتلای مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال ۱۳۸۵
  مقطع دکترای تخصصی، معصومه طاهرزاده، سال ۸۶-۸۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی
 • بررسی نتایج آمبلیوپی تراپی در بیماران بیمارستان فارابی از سال ۱۳۷۵- ۱۳۷۹
  مقطع دکترای عمومی، مهران سادات حسینی و لعیا جیریایی، سال ۸۱-۸۲، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی

کتاب‌ها

کلیات چشم پزشکی ووگان
ناشر: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حیان، تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۷۵، نوبت اول، نوع اثر: ترجمه، زبان اثر: فارسی

کلینیکال افتالمولوژی
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۶۸، نوبت اول، نوع اثر: ترجمه، زبان اثر: فارسی

مقالات

Large angle esotropia with high myopia and a “Lost” medial rectus muscle: A case report
Binocular Vision & Strabology Quarterly, Simms-Romano’s, Vol.28, No.2, Year. 2013, Page:110-114

Intraoperative adjustable suture surgery for excyclotorsion: A modification of the Harada-Ito procedure
Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus, Vol.46, No.6, Year. 2009, Page:368-371