پروفسور خدادوست درگذشت

پروفسور علی اصغر خدادوست بهترین جراح پیوند قرنیه جهان بامداد ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۶ بر اثر ایست قلبی در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت. ایشان توسط شخصیت‌های برجسته چشم پزشکی آمریکا به عنوان بهترین جراح پیوند قرنیه در دنیا معرفی شد تا آنجا در پیوند‌های قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند به نام ایشان نامگذاری شده است.