دکتر احمد عامری، در سال ۱۳۵۰ در کنکور پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته و در سال ۱۳۶۶ فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی) گردیده و در همان سال به عنوان هیأت علمی و استادیار دانشگاه به استخدام بیمارستان فارابی در آمدند، در سال ۱۳۷۴ مدرک فوق تخصصی خود را از کشور ایرلند گرفتند و در سال ۱۳۹۴ نیز به مرتبه استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران رسیدند.

سمت های اجرایی گذشته:

 • معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • معاون امور دفاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران  
 • رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و سرپرست سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان همدان  
 • رئیس بخش استرابیسم بیمارستان فارابی
 • مشاور وزیر و سرپرست اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور
 • عضو شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

اهم خدمات صورت گرفته :

الف: دانشگاه علوم پزشکی همدان

 • اصلاح ساختار اداری دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • تأسیس و راه اندازی دانشکده دندانپزشکی
 • تأسیس و راه اندازی دانشکده بهداشت
 • تأسیس و راه اندازی دانشکده پیراپزشکی
 • تأسیس و راه اندازی دوره تخصصی رشته بیماریهای داخلی
 • تأسیس و راه اندازی دوره تخصصی رشته پوست
 • تأسیس و راه اندازی دوره تخصصی رشته اطفال
 • تأسیس وراه اندازی دوره تخصصی رشته زنان وزایمان
 • تأسیس و راه اندازی دوره کارشناسی پرستاری در شهرستان نهاوند
 • تأسیس و راه اندازی دوره کارشناسی پرستاری در شهرستان ملایر
 • تأسیس و راه اندازی دوره کارشناسی پرستاری در شهرستان تویسرکان
 • تأسیس و راه اندازی دوره کارشناسی پرستاری در شهرستان اسدآباد
 • تأسیس و راه اندازی دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی
 • تأسیس و راه اندازی دوره کاردانی رادیولوژی
 • تأسیس و راه اندازی دوره کاردانی بهداشت حرفه ای

ب: اداره کل آموزش مداوم

 • تأسیس و راه اندازی سامانه یکپارچه کشوری آموزش مداوم تحت عنوان www.ircme.ir
 • تعمیم و تسریع قانون آموزش مداوم به کلیه رشته ها و ایجاد ساختار لازم