بیست و نهمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود
سلامت چشم، پیشگیری و درمان تنبلی چشم
۲۹ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ – ورود برای عموم آزاد است