جایگاه بوتوکس در چشم پزشکی:
بد نیست بدانید که بوتوکس حاصل سم یک میکروب است بنام بوتولینیوم کلستریدیوم این میکروب در غذاهای فاسد و کنسروهای فاسد وجود دارد. قدرت این سم به قدری است که یک گرم از سم میتواند ۱۰ هزار نفر را بکشد. این سم که نحوه تهیه و نگهداری آن بسیار سخت و پر هزینه است، بسیار گران قیمت می باشد و آمپول هایی که وجود دارد به هیچ وجه در حد و اندازه ای نیست که برای فرد مسمومیت ایجاد نماید. مهمترین مورد استفاده این سم در چشم پزشکی، برای درمان بعضی از انحراف های چشم است و اینجانب  در بیمارستان فارابی برای اولین بار در ایران از این سم برای درمان انحراف مادرزادی چشم ها بداخل استفاده کردیم که نتایج آن در مجله انجمن چشم پزشکی ایران منتشر گردیده است. نکته مهم اینکه نتایج درمان با تزریق این سم در کودکان زیر یک سال با نتایج اعمال جراحی تقریباً یکسان بوده است به همین دلیل اگر کودک در سنین ۷-۶ ماهگی مراجعه نماید، بهترین نتیجه را خواهد گرفت.
استفاده از بوتوکس برای زیبایی:
همچنین از این سم برای رفع چین و چروک های اطراف چشم و پیشانی استفاده می شود. تعداد تزریق ها و محل تزریق ها بر حسب بیماران متفاوت است و حضوراً به بیماران محترم توضیح داده خواهد شد.