1. درمان انحراف چشم کودکان مبتلا به تاخیر در تکامل ( CP )

کودکانی که احتلال در تکامل دارند در بسیاری از موارد دچار انحراف چشم به داخل میباشند و نتایج انجام عمل جراحی انحراف چشم در این بیماران قابل پیشبینی نیست( گاه ممکن است چندین نوبت عمل جراحی صورت گیرد و نتیجه دلخواه به دست نیاید )، به همین دلیل چشم پزشکان قالبا ار انجام عمل جراحی خودداری میکنند. اینجانب برای اولین بار در جهان – با بیشترین حجم نمونه و بیشترین مدت پیگیری ( حداقل یک سال )- در یک تحقیق با استفاده از بوتاکس انحراف این کودکان را درمان نموده‌ام و نتیجه بسیار رضایت بخش بود. مقاله مربوط به این تحقیق در مجله Strabismus. 2015;23(1):8-13. تخت عنوان Clinical outcomes of botulinum toxin injection in patients with cerebral palsy and esotropia. چاپ گردید.

۲. درمان بیماران مبتلا به سندرم دوئن با استفاده از تزریق بوتاکس

دوئن یک انحراف چشم مادرزادی است که بیماران سر خود را کج میگیرند و با هدف اصلاح سر کج گرفتن بیمار عمل جراحی روی چشم آن ها صورت میگیرد. اینجانب برای اولین بار در جهان با استفاده از بوتاکس به عنوان یک روش جایگزین جراحی در بعضی از این بیماران تحقیقی را انجام دادم و نتایج آن تحت عنوان:
 Botulinum toxin injection in the patients with Duane syndrome type 1  در مجله Journal of Current Ophthalmology Volume 29, Issue 1, March 2017, Pages 50–۵۳ به چاپ رسیده است.