پلکها علاوه بر اینکه در زیبایی صورت نقش دارند، برای چشم بعنوان محافظ، نقش بازی میکنند. اگر چشمها و پلکها در موقعیت طبیعی خود قرار گیرند زیبایی صورت را بدنبال خواهند داشت ولی اگر نمای پلکها از محل خود پایین تر قرار گیرند افتادگی پلک را بدنبال خواهند داشت. افتادگی پلک میتواند مادرزادی باشد و یا اینکه بصورت اکتسابی بعنوان عارضه یک بیماری دیگر یا در اثر ضربه بوجود آید. نوع مادرزادی میتواند یکطرفه و یا دو طرفه باشد.
اگر افتادگی یکطرفه باشد ولی مردمک را نپوشانیده باشد و به عبارت بهتر محور بینایی باز باشد بهتر است اجازه بدهیم کودک بزرگتر شده و در سنین بالاتری آنها را تحت عمل جراحی قرار دهیم ولی اگر افتادگی پلک بصورت یکطرفه مردمک را بپوشاند و اجازه ندهد که تصویر روی شبکیه قرار گیرد، باید بیماری را بعنوان اورژانس در اسرع وقت درمان نمود و کودک را تحت عمل جراحی قرار داد و در مواردیکه افتادگی پلک مادرزادی دو طرفه باشد اگر کودک با بالا گرفتن چانه خود (سرش را بالا بگیرد) بتواند بخوبی اطراف را ببیند به عبارت بهتر محور بینایی او باز باشد باید کودک را در سنین بالاتری تحت عمل جراحی قرار دهیم البته اگر بالا گرفتن سر شدید باشد که بخواهد به ستون فقرات گردنی لطمه زده و باعث تغییر شکل آن گردد بهتر است کودک زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.

افتادگی پلک اکتسابی:
برای درمان باید اول علت را برطرف نمود و در صورت رفع علت و عدم بهبودی لازم است بیمار تحت عمل جراحی قرار گیرد.

نکته مهم:
۱. عمل جراحی افتادگی پلک نمیتواند هر دو چشم را کاملاً قرینه نماید و نمای دو طرف را ۱۰۰٪ یکسان کند بلکه هدف این است که پلک دو طرف حداکثر ممکن شبیه به هم شوند.
۲. چنانکه اشاره شد در کودکان افتادگی پلک ممکن است یک اورژانس باشد زیرا افتادگی پلک میتواند باعث تنبلی چشم شود.
۳. اگر افتادگی پلک و انحراف چشم تواماً وجود داشته باشد باید ابتدا انحراف چشم اصلاح شود و سپس افتادگی پلک درمان گردد.