بیست و هشتمین کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی ایران

دهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان استرابیسم و تازه های چشم پزشکی – چابهار

دهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان استرابیسم و تازه های چشم پزشکی – چابهار۱۳۹۶/۱۱/۵ ۱۱:۵۷:۴۸