بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی/ شب فارابی، جشنی برای خانواده ای بزرگ

//بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی/ شب فارابی، جشنی برای خانواده ای بزرگ

پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ساعت ۲۰ تا ۲۴ در سالن اصلی هتل المپیک برگزار می شود.

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۴:۱۱:۴۵